Available courses

En aquest curs treballarem el que es treballa al mòdul d'Empresa i Iniciativa Emprenedora per a poder fer un bon pla d'empresa, a partir dels principis de l'economia social.

El mòdul de Formació i Orientació Laboral és un dels dos mòduls transversals que la LOE ha posat a tots els cicles. Pel seu contingut i per la metodologia tradicional aplicada en molts centres FOL es converteix amb un dels mòduls més difícils i antipàtics de superar. En aquest curs es proposen diversos recursos per a fer més atractiu aquest mòdul.